รับตัวแทนจำหน่าย
9 คลาสทำอาหารยุโรป อายุ 12-17 ปี
คลาสทำอาหารยุโรป อายุ 12-17 ปี
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

1,000 บาท

1 คลาสทำอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว
คลาสทำอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

2,000 บาท

3 รับให้บริการสอนฝึกอบรมทำงานฉีดน้ำแรงดันสูง
รับให้บริการสอนฝึกอบรมทำงานฉีดน้ำแรงดันสูง
4 เดือน ที่แล้ว
เมืองระยอง - ระยอง

3,800 บาท

9 คลาสทำอาหารสำหรับเด็ก อายุ5-13ปี
คลาสทำอาหารสำหรับเด็ก อายุ5-13ปี
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

900 บาท

9 หลักสูตรช่างภาพบนเรือสำราญ
หลักสูตรช่างภาพบนเรือสำราญ
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

29,000 บาท

9 หลักสูตรช่างภาพอาชีพ​
หลักสูตรช่างภาพอาชีพ​
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

18,000 บาท

9 หลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตก
หลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตก
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

65,000 บาท

9 หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย
หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

65,000 บาท

4 งานแนะนำอาชีพ !!ฟังฟรี!!
งานแนะนำอาชีพ !!ฟังฟรี!!
1 เดือน ที่แล้ว
เขตบางกอกน้อย - กรุงเทพมหานคร

0 บาท

1 หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
2 เดือน ที่แล้ว
เขตทวีวัฒนา - กรุงเทพมหานคร

6,500 บาท