รับตัวแทนจำหน่าย
1 เปิดประตูการค้าสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยภาษามลายู

3,500 บาท

1 หลักสูตรภาษาจีนกลาง (เบื้องต้น) บันไดสู่คู่ค้าจีน
หลักสูตรภาษาจีนกลาง (เบื้องต้น) บันไดสู่คู่ค้าจีน
5 วัน ที่แล้ว
เขตห้วยขวาง - กรุงเทพมหานคร

5,500 บาท

1 หลักสูตร Financial Intelligent (ความฉลาดทางการเงิน)
หลักสูตร Financial Intelligent (ความฉลาดทางการเงิน)
5 วัน ที่แล้ว
เขตห้วยขวาง - กรุงเทพมหานคร

4,000 บาท

5 หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
5 วัน ที่แล้ว
เขตห้วยขวาง - กรุงเทพมหานคร

13,500 บาท

2 รับให้บริการสอนฝึกอบรมทำงานในที่อับอากาศ(4ผู้)

6,500 บาท

3 รับให้บริการสอนฝึกอบรมทำงานฉีดน้ำแรงดันสูง
รับให้บริการสอนฝึกอบรมทำงานฉีดน้ำแรงดันสูง
29 วัน ที่แล้ว
เมืองระยอง - ระยอง

3,800 บาท

1 ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ ช่วงตุลาคม 2562 นี้ที่เขาใหญ่
ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ ช่วงตุลาคม 2562 นี้ที่เขาใหญ่
1 เดือน ที่แล้ว
ปากช่อง - นครราชสีมา

28,500 บาท