รายงาน
รูปภาพรายละเอียดราคาสถานะจัดการ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

ลงประกาศ : 04/05/2021 | อัพเดท : 04/05/2021
สถานที่ : เขตดินแดง - กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
850

แชร์โพส

เครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด

ลงประกาศ : 04/05/2021 | อัพเดท : 04/05/2021
สถานที่ : เขตดินแดง - กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
3,500

แชร์โพส

เครื่องตัดสติกเกอร์

ลงประกาศ : 04/05/2021 | อัพเดท : 04/05/2021
สถานที่ : เขตดินแดง - กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
13,000

แชร์โพส

กระดาษสลิปใบเสร็จความร้อน 80X80

ลงประกาศ : 04/05/2021 | อัพเดท : 04/05/2021
สถานที่ : เขตดินแดง - กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
2,000

แชร์โพส

กระดาษสลิปใบเสร็จความร้อน 79X80

ลงประกาศ : 04/05/2021 | อัพเดท : 04/05/2021
สถานที่ : เขตดินแดง - กรุงเทพมหานคร
ประเภท :
2,000

แชร์โพส