รายงาน
รูปภาพรายละเอียดราคาสถานะจัดการ

บริการรับตรวจวัด flow (บริการรับวัดอัตราการไหล) ของของเหลวในท่อชิลเลอร์ ท่อไฟร์ปั๊ม ท่อส่งน้ำ เป็นต้น

ลงประกาศ : 26/08/2020 | อัพเดท : 26/08/2020
สถานที่ : ธัญบุรี - ปทุมธานี
ประเภท :
15,000

แชร์โพส

จำหน่ายเครื่องวัดคุณภาพน้ำชนิด Spectrometer (Spectra Analyzer) สามารถใช้วัด BOD, COD, DOC, TOC, SAC25, TSS, Turbidity, O3, H2S, NO3-N

ลงประกาศ : 23/04/2020 | อัพเดท : 23/04/2020
สถานที่ : ธัญบุรี - ปทุมธานี
ประเภท :
0

แชร์โพส

จำหน่ายเครื่องวัดการไหล(Flow meter) เช่น น้ำ น้ำเสีย น้ำดีไอ แก๊ส ลม อากาศ ไอน้ำ เครื่องดื่ม เคมีใส น้ำมัน น้ำมันเครื่อง น้ำชลประทาน ของเหลวที่นำไฟฟ้า น้ำโคลน น้ำอาร์โอ

ลงประกาศ : 23/04/2020 | อัพเดท : 23/04/2020
สถานที่ : ธัญบุรี - ปทุมธานี
ประเภท :
0

แชร์โพส

จำหน่ายเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter)

ลงประกาศ : 23/04/2020 | อัพเดท : 23/04/2020
สถานที่ : ธัญบุรี - ปทุมธานี
ประเภท :
0

แชร์โพส

ให้เช่า Ultrasonic Flow Meter รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ลงประกาศ : 26/08/2020 | อัพเดท : 26/08/2020
สถานที่ : ธัญบุรี - ปทุมธานี
ประเภท :
8,000

แชร์โพส

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

ลงประกาศ : 26/08/2020 | อัพเดท : 26/08/2020
สถานที่ : ธัญบุรี - ปทุมธานี
ประเภท :
990

แชร์โพส

จำหน่าย,มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ, มิเตอร์ลม, มาตรวัดลม, มิเตอร์แก๊ส, มาตรวัดแก๊ส, มิเตอร์ไอน้ำ, มาตรวัดไอน้ำ (Flow Meter)

ลงประกาศ : 23/04/2020 | อัพเดท : 23/04/2020
สถานที่ : ธัญบุรี - ปทุมธานี
ประเภท :
0

แชร์โพส