อัตราค่าโฆษณา

ลงโฆษณา ตำแหน่ง C1 ราคา  900 บาท ระยะติดป้าย 1 ปี

ลงโฆษณา ตำแหน่ง C2 ราคา  600 บาท ระยะติดป้าย 1 ปี

ติดประกาศแนะนำ 200 บาท ระยะติด 1 ปี