อัตราค่าโฆษณา

ลงโฆษณาทุกตำแหน่ง 450 บาท ระยะติดป้าย 1 ปี

ติดประกาศแนะนำ 200 บาท ระยะติด 1 ปี