พื้นที่โฆษณา

จำหน่ายเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter)

23/04/2020 14:39:52 - ธัญบุรี - ปทุมธานี
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
img img img img img img img img img
รายละเอียด
จำหน่ายเครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter) ประเภท Turbine, Paddle Wheel, Magnetic, Ultrasonic, Oval Gear, Vortex, Open channel, Food Grade, Coriolis Mass Flow สำหรับน้ำ น้ำเสีย เครื่องดื่ม น้ำมัน น้ำมันเตา ลม แก๊ส ไอน้ำ อากาศ สารเคมี น้ำดีไอ น้ำอาร์โอ น้ำชลประทาน เป็นต้น

ชุดแสดงผลและส่งสัญญาณระยะไกล (Flow Indicator/Transmitter) ชุดเก็บข้อมูลการไหลและปริมาตรสะสม (Flow Data Logger) ชุดแสดงผลและควบคุมการไหล (Flow Rate/Total/Batch Controller/Logger)

ติดต่อ
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-5498009 / 086-4595788
http://www.taniyainfratech.com/
http://www.thaiflowmeter.com/
https://www.facebook.com/taniyacompany
https://www.facebook.com/flowmeter.1
info@taniyainfratech.com