พื้นที่โฆษณา

จำหน่าย,มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ, มิเตอร์ลม, มาตรวัดลม, มิเตอร์แก๊ส, มาตรวัดแก๊ส, มิเตอร์ไอน้ำ, มาตรวัดไอน้ำ (Flow Meter)

23/04/2020 15:37:34 - ธัญบุรี - ปทุมธานี
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
img img img img img img img img img
รายละเอียด
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบกังหัน (Turbine Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบใบพัดตรง (Paddle Wheel Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค (Ultrasonic Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟันเฟือง (Oval Gear Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบหมุนวนของของไหล (Vortex Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบลำรางเปิด (Open Channel Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟู้ดเกรด (Food Grade Flow Meter / Hygienic Flow Meter/ Sanitary Flow Meter)
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Coliolis Mass Flow Meter
* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic Gas Flow Meter
* ชุดแสดงผลและส่งสัญญาณระยะไกล (Flow Indicator/Transmitter)
* ชุดเก็บข้อมูลการไหลและปริมาตรสะสม (Flow Data Logger)
* ชุดแสดงผลและควบคุมการไหล (Flow Rate/Total/Batch Controller/Logger)

ติดต่อ
บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด
965/234 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร 02-5498009 / 086-4595788
http://www.taniyainfratech.com/
http://www.thaiflowmeter.com/
https://www.facebook.com/taniyacompany
https://www.facebook.com/flowmeter.1
info@taniyainfratech.com