รับตัวแทนจำหน่าย

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน เริ่มต้น 12,878 บาท เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62 - พฤษภาคม 63 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

06/11/2019 16:31:45 - เขตดอนเมือง - กรุงเทพมหานคร
  • img
img
รายละเอียด
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน เริ่มต้น 12,878 บาท เดินทางเดือนพฤศจิกายน 62 - พฤษภาคม 63 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
FCTZ1280

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –
ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้าน
เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN
OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง –
สนามบินเถาหยวน
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ชมโปรแกรมเต็มตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ
http://www.fanclubtour.com/product-ทัวร์ไต้หวันสุริยันจันทรา5วัน3คืนเริ่มต้น12,878บาทเดินทางเดือนพฤศจิกายน62พฤ-181841-1.html


สนใจจองหรือสอบถามเพิ่มเติ่มได้นะคะ
##ทักไลน์สอบถามได้นะคะ ยินดีให้บริการคะ##
click คลิ๊ก: https://line.me/ti/p/5diBGDun9Q
บริษัท แฟนคลับทัวร์ จำกัด TAT License 11/07502
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
โทร.02-928-5514 ,094-550-9586
http://www.fanclubtour.com