1 สินเชื่อโรงงาน อุตสาหกรรม เครื่องจักร sme
สินเชื่อโรงงาน อุตสาหกรรม เครื่องจักร sme
2 ปี ที่แล้ว
เขตราชเทวี - กรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท

1 ห้ามลงเพื่อธุรกิจ
ห้ามลงเพื่อธุรกิจ
6 เดือน ที่แล้ว
เขตราชเทวี - กรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท

1 เงินด่วนระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการ
เงินด่วนระยะสั้น สำหรับผู้ประกอบการ
6 เดือน ที่แล้ว
เขตประเวศ - กรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท

1 ห้ามลงธุรกิจ
ห้ามลงธุรกิจ
12 เดือน ที่แล้ว
บางน้ำเปรี้ยว - ฉะเชิงเทรา

5,000,000 บาท

1 ห้ามลงธุรกิจ
ห้ามลงธุรกิจ
12 เดือน ที่แล้ว
บ้านโพธิ์ - ฉะเชิงเทรา

5,000,000 บาท

1 ห้ามลงธุรกิจ
ห้ามลงธุรกิจ
12 เดือน ที่แล้ว
เมืองฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา

5,000,000 บาท

1 ห้ามลงธุรกิจ
ห้ามลงธุรกิจ
12 เดือน ที่แล้ว
เมืองฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา

5,000,000 บาท

1 ห้ามลงธุรกิจ
ห้ามลงธุรกิจ
12 เดือน ที่แล้ว
พนมสารคาม - ฉะเชิงเทรา

5,000,000 บาท

1 ห้ามลงธุรกิจ 0837542248
ห้ามลงธุรกิจ 0837542248
12 เดือน ที่แล้ว
สนามชัยเขต - ฉะเชิงเทรา

5,000,000 บาท

1 สินเชือธุรกิจ 083-7542248
สินเชือธุรกิจ 083-7542248
12 เดือน ที่แล้ว
คลองเขื่อน - ฉะเชิงเทรา

5,000,000 บาท

1 สินเชื่อธุรกิจ 083-7542248
สินเชื่อธุรกิจ 083-7542248
2 ปี ที่แล้ว
เขตราชเทวี - กรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท

1 สินเชื่อธุรกิจ 083-7542248
สินเชื่อธุรกิจ 083-7542248
2 ปี ที่แล้ว
เขตราชเทวี - กรุงเทพมหานคร

5,000,000 บาท